Hyvät ja pahat hii­li­hy­draa­tit

Hyvät ja pahat hii­li­hy­draa­tit

Onko ruo­ka­va­lion soke­ri pel­käs­tään paha asia, jos­ta luo­pu­mal­la voi laih­tua yli 12 kg vuo­des­sa? Näin aina­kin uuti­soi­vat MTV ja Talous­e­lä­mä. Täs­sä on ide­aa, mut­ta vas­taus riip­puu myös sii­tä, min­kä­lai­nen on nykyi­nen ruo­ka­va­lio­si, kat­so...