Aivo­ruo­kaa — ener­gi­aa työ­hön ja opis­ke­luun

Aivo­ruo­kaa — ener­gi­aa työ­hön ja opis­ke­luun

Moni kai­paa lisää ener­gi­syyt­tä työ- tai opis­ke­lu­päi­vään   Miten saa­vut­taa hyvä työ­vi­re ja yllä­pi­tää se läpi koko päi­vän?   Hyvän työ­vi­reen var­mis­ta­mi­nen alkaa jo edel­li­se­nä ilta­na Suo­si ilta-ate­rial­la kui­tu­pi­toi­sia, hitai­ta...
Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat ‑luen­to

Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat ‑luen­to

Täs­tä löy­dät Suo­men Nive­lyh­dis­tyk­sen Hel­sin­gin osas­ton tilai­suu­des­sa Kam­pis­sa (Hel­sin­gis­sä) 25.1.2018 pitä­mä­ni luen­non ‘Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat’. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35...