Aivo­ruo­kaa — ener­gi­aa työ­hön ja opis­ke­luun

Aivo­ruo­kaa — ener­gi­aa työ­hön ja opis­ke­luun

Moni kai­paa lisää ener­gi­syyt­tä työ- tai opis­ke­lu­päi­vään   Miten saa­vut­taa hyvä työ­vi­re ja yllä­pi­tää se läpi koko päi­vän?   Hyvän työ­vi­reen var­mis­ta­mi­nen alkaa jo edel­li­se­nä ilta­na Suo­si ilta-ate­rial­la kui­tu­pi­toi­sia, hitai­ta...
Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat ‑luen­to

Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat ‑luen­to

Täs­tä löy­dät Suo­men Nive­lyh­dis­tyk­sen Hel­sin­gin osas­ton tilai­suu­des­sa Kam­pis­sa (Hel­sin­gis­sä) 25.1.2018 pitä­mä­ni luen­non ‘Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat’. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35...
Onnis­tu­neen kisa­ruo­kai­lun ABC

Onnis­tu­neen kisa­ruo­kai­lun ABC

Kau­den tär­keim­mis­sä kisois­sa ja peleis­sä ruo­ka­huol­to siir­tyy usein kodis­ta kisa­ruo­ka­laan. Kisa­ruo­kai­lun tär­keä tavoi­te on mah­dol­lis­taa huip­pu­vi­re ja ‑suo­ri­tus urhei­li­jal­le, eikä mikä tahan­sa vat­san­täy­te sen vuok­si sovi.  ...
Kym­me­nen vink­kiä hyvään pai­non­hal­lin­taan

Kym­me­nen vink­kiä hyvään pai­non­hal­lin­taan

Onko tavoit­tee­na­si jär­ke­vä pai­non­hal­lin­ta ja kes­tä­vät rat­kai­sut? Jo pie­nil­lä tar­kis­tuk­sil­la voit saa­da suu­ria­kin muu­tok­sia aikaan! Kat­so täs­tä vin­kit!   Ate­ria­ryt­mi Ryt­mi­tä päi­vä­si pää­ate­rioil­la: aamu­pa­la, lou­nas ja...