Täl­tä sivul­ta löy­dät seka­lai­sia resep­te­jä ja ruo­ka­va­lioon liit­ty­viä vink­ke­jä

Uudet peru­nat ruco­la­ma­ri­na­dis­sa

Uudet peru­nat ruco­la­ma­ri­na­dis­sa

Tämä resep­ti on jo vuo­sia kuu­lu­nut suo­sik­kei­hi­ni. Sain sen aika­naan kai­mal­ta­ni ja kol­le­gal­ta­ni tut­ki­musyh­tei­sös­sä. Ruco­la­ma­ri­noi­dut peru­nat ovat her­kul­li­sia sekä läm­pi­mi­nä että kyl­mi­nä, joten ei hait­taa, jos annok­ses­ta jää yli seu­raa­val­le­kin päi­väl­le. Voit teh­dä…

Her­kul­li­set bar­baa­rit

Her­kul­li­set bar­baa­rit

Val­mis­tusai­ka: n. 20 min   Bar­baa­rit sopi­vat mai­nios­ti (palau­tus-) väli­pa­lal­le sekä makean­nä­län sam­mut­ta­mi­seen! Lea­de­rin Bare­ba­rei­hin ihas­tu­nee­na olen itse­kin alka­nut teh­dä näi­tä hyvin yksin­ker­tai­sia taa­te­li-päh­ki­nä-patu­koi­ta, jot­ka on nimet­ty bar­baa­reik­si.…

Väli­pa­la­muf­fins­sit moneen makuun

Väli­pa­la­muf­fins­sit moneen makuun

Val­mis­tusai­ka: n. 10–15 min (+pais­toai­ka 20–25 min) Nämä muf­fins­sit sopi­vat hii­li­hy­draat­ti­tank­kauk­seen tai väli­pa­lan osak­si. Ne ovat vähem­män makei­ta ja muu­ten­kin perin­teis­ten muf­fins­sien ter­veel­li­sem­pi ver­sio. Resep­tis­sä on käy­tet­ty täys­ruo­ko­so­ke­ria, jota myy­dään mm.…

All-In-One ‑smoot­hie

All-In-One ‑smoot­hie

Täs­sä help­po­te­koi­ses­sa smoot­hies­sa on kaik­ki tär­keät ravin­toai­neet käte­väs­ti yhdes­sä lasis­sa eikä se sisäl­lä lisät­tyä soke­ria!